Szczep Saccharomyces boulardii CNCM I - 745

Wyjątkowe właściwości unikalnego szczepu drożdży Saccharomyces boulardii CNCM I-745
(głównego składnika leku probiotycznego Enterol)

Pochodzenie szczepu

W latach 20-tych XX. wieku francuski mikrobiolog Henri Boulard podróżował po Indochinach, gdzie badał procesy fermentacji i choroby tropikalne. W tym czasie w Azji często występowały epidemie cholery - zakaźnej choroby układu pokarmowego.

W 1923 r.1 podczas jednej ze swoich ekspedycji po dżungli Azji Południowo-Wschodniej badacz zaobserwował, że lokalni mieszkańcy, aby wyleczyć wywoływaną przez cholerę biegunkę zakaźną, pili napój na bazie tropikalnych owoców: liczi i mangostanu. Po zbadaniu tych owoców, uczony odkrył i zidentyfikował na ich skórkach specyficzny szczep drożdży z rodziny Saccharomyces.

Ten pojedynczy szczep drożdży doktor nazwał swoim nazwiskiem, a firma Biocodex wytwarza produkty ze szczepem Saccharomyces boulardii CNCM I-745® do dziś (m.in. Enterol w Polsce).

Pierwszy probiotyk wykorzystywany w medycynie człowieka2

Szczep S. boulardii CNCM I-745® to nie tylko pierwszy szczep drożdży o właściwościach probiotycznych, ale również pierwszy na świecie probiotyk wykorzystany w medycynie człowieka.

W 1953 r. firma Biocodex nabyła prawa do szczepu drożdży Henriego Boularda, a w 1961 r. zarejestrowała liofilizowane drożdże Saccharomyces boulardii CNCM I-745® jako lek.

>100 badań klicznych

potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo

>90 krajów

w ponad 90 krajach dostępne są preparaty z tym szczepem

>494 miliony ludzi

od 1980 r. prawie pół miliarda ludzi4 przeszło kurację tym szczepem

>100 badań klicznych

potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo

>90 krajów

w ponad 90 krajach dostępne są preparaty z tym szczepem

>494 miliony ludzi

od 1980 r. prawie pół miliarda ludzi4 przeszło kurację tym szczepem

Szczep Saccharomyces boulardii CNCM I-745® został bardzo dokładnie przebadany, a jego korzystne właściwości oraz bezpieczeństwo stosowania zostało potwierdzone w ponad 100 badaniach klinicznych3 z udziałem ludzi.

Dlaczego dokładna nazwa szczepu ma takie znaczenie?

Nie wszystkie zawarte w probiotykach szczepy bakterii czy drożdży mają takie same korzyści zdrowotne, dlatego wybór przypadkowego probiotyku może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Każdy szczep ma przypisane specyficzne właściwości, dlatego w celu identyfikacji nadaje się specjalne oznaczenie, na które składa się:

  • nazwa rodzaju mikroorganizmu (np. Saccharomyces),
  • nazwa gatunku (np. boulardii) oraz
  • ozaczenie szczepu
    (np. CNCM I-745).

Obecnie dostępny szczep CNCM I-745 jest jakby odciskiem linii papilarnych oryginalnego szczepu zidentyfikowanych przed laty na skórkach owoców w Indochinach.

Ma to znaczenie choćby dlatego, że nawet w obrębie tego samego gatunku można zaobserwować znaczne różnice we właściwościach poszczególnych szczepów2. Mówiąc wprost, nie każdy szczep należący do Saccharomyces boulardii, który można spotkać w innych produktach na rynku, ma taki sam wpływ na zdrowie.

Większość badań i przypisywanych korzyści zdrowotnych dla tego gatunku dotyczy właśnie unikalnego szczepu Saccharomyces boulardii CNCM I-745® firmy Biocodex. Zatem wybierając produkty z tym szczepem ma się pewność, że skuteczność i bezpieczeństwo działania zostało sprawdzone i potwierdzone licznymi badaniami.

Potwierdzone korzystne właściwości

Jakie korzystne właściwości ma szczep Saccharomyces boulardii CNCM I-745®?

Badania wykazały, że szczep ten bardzo pozytywnie wpływa na przyczyny i symptomy biegunki, a także na zaburzoną mikrobiotę jelitową poprzez działania o charakterze1,2:

  • przeciwdrobnoustrojowym, hamującym wzrost mikroorganizmów mogących wywoływać biegunki,
  • neutralizującym toksyny bakteryjne,
  • stymulującym system odporności (działanie immunostymulujące),
  • przeciwzapalnym (enterokrwotoczne E. coli),
  • przywracającym równowagę mikrobioty jelitowej, która zapewnia właściwe funkcjonowanie jelit.

Ryc. 1: Różne sposoby, w jakich Saccharomyces boulardii CNCM I-745 wpływa na przyczyny biegunki w celu zapobiegania, leczenia i wspomagania regeneracji: stymulacja układu odpornościowego, przywracanie równowagi mikrobioty jelitowej, zmniejszenie stanu zapalnego i działanie przeciwbakteryjne.1,2

 

Probiotyk rekomendowany i stosowany na całym świecie

Probiotyki ze szczepem Saccharomyces boulardii CNCM I-745® cieszą się zaufaniem lekarzy, farmaceutów i przede wszystkim pacjentów na całym świecie. Od lat 80. XX w. kurację tym probiotykiem przeszło prawie pół miliarda ludzi w ponad 90 krajach na świecie.

Na wybór preparatów ze szczepem Saccharomyces boulardii CNCM I-745® niewątpliwie wpływają liczne rekomendacje i zalecenia międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.:

Światowa Organizacja Gastroenterologii
(WGO - World Gastroenterology Organisation)

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN - European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)


PRZYPISY

1. World Health Organisation Fact Sheet: Diarrheal Disease. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease. Last accessed 16th December 2019.

2. Farthing M, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. Journal of clinical gastroenterology. 2013; 47(1): 12-20.

3. Na podstawie Guandalini S, and Vaziri H, eds. Diarrhea: diagnostic and therapeutic advances. Springer Science & Business Media, 2010.

4. McFarland LV. Antibiotic-associated diarrhea: epidemiology, trends and treatment. Future Microbiology. 2008; 3(5): 563-578.

Więcej porad

Jakie są przyczyny biegunki?

Biegunki mogą mieć charakter infekcyjny i pozainfekcyjny. Najczęstszą przyczyną biegunek są infekcje wywołane przez…

Jak wybrać dobry probiotyk?

Przyjmowanie probiotyków może przynieść pozytywne skutki dla jelit. Aby probiotyk mógł dobrze spełniać swoją funkcję, powinien charakteryzować się…

Enterol® (Saccharomyces boulardii CNCM I-745). Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.