Szczep Saccharomyces boulardii CNCM I - 745

Zdjęcie cząsteczek drożdży wyjątkowego szczepu probiotycznego Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Wyjątkowe właściwości unikalnego szczepu drożdży Saccharomyces boulardii CNCM I-745
(głównego składnika leku probiotycznego Enterol)

Pochodzenie szczepu

W latach 20-tych XX. wieku francuski mikrobiolog Henri Boulard podróżował po Indochinach, gdzie badał procesy fermentacji i choroby tropikalne. W tym czasie w Azji często występowały epidemie cholery - zakaźnej choroby układu pokarmowego.

Pod lupą widać cząsteczki szczepu probiotycznego Saccharomyces boulardii CNCM I-745 na owocach liczi i mangostanu

W 1923 r.1 podczas jednej ze swoich ekspedycji po dżungli Azji Południowo-Wschodniej badacz zaobserwował, że lokalni mieszkańcy, aby wyleczyć wywoływaną przez cholerę biegunkę zakaźną, pili napój na bazie tropikalnych owoców: liczi i mangostanu. Po zbadaniu tych owoców, uczony odkrył i zidentyfikował na ich skórkach specyficzny szczep drożdży z rodziny Saccharomyces.

Ten pojedynczy szczep drożdży doktor nazwał swoim nazwiskiem, a firma Biocodex wytwarza produkty ze szczepem Saccharomyces boulardii CNCM I-745® do dziś (m.in. Enterol w Polsce).

Pierwszy probiotyk wykorzystywany w medycynie człowieka2

Szczep S. boulardii CNCM I-745® to nie tylko pierwszy szczep drożdży o właściwościach probiotycznych, ale również pierwszy na świecie probiotyk wykorzystany w medycynie człowieka.

W 1953 r. firma Biocodex nabyła prawa do szczepu drożdży Henriego Boularda, a w 1961 r. zarejestrowała liofilizowane drożdże Saccharomyces boulardii CNCM I-745® jako lek.

Szczep Saccharomyces boulardii CNCM I-745® został bardzo dokładnie przebadany, a jego korzystne właściwości oraz bezpieczeństwo stosowania zostało potwierdzone w ponad 100 badaniach klinicznych3 z udziałem ludzi.

>100 badań klicznych

potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo

>90 krajów

w ponad 90 krajach dostępne są preparaty z tym szczepem

>494 miliony ludzi

od 1980 r. prawie pół miliarda ludzi4 przeszło kurację tym szczepem

>100 badań klicznych

potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo

>90 krajów

w ponad 90 krajach dostępne są preparaty z tym szczepem

>494 miliony ludzi

od 1980 r. prawie pół miliarda ludzi4 przeszło kurację tym szczepem

Dlaczego dokładna nazwa szczepu ma takie znaczenie?

Nie wszystkie zawarte w probiotykach szczepy bakterii czy drożdży mają takie same korzyści zdrowotne, dlatego wybór przypadkowego probiotyku może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Każdy szczep probiotyczny ma niepowtarzalne właściwości, dlatego jest unikalny jak odcisk palca (grafika)

Każdy szczep ma przypisane specyficzne właściwości, dlatego w celu identyfikacji nadaje się specjalne oznaczenie, na które składa się:

  • nazwa rodzaju mikroorganizmu (np. Saccharomyces),
  • nazwa gatunku (np. boulardii) oraz
  • ozaczenie szczepu (np. CNCM I-745).

Obecnie dostępny szczep CNCM I-745 jest jakby odciskiem linii papilarnych oryginalnego szczepu zidentyfikowanych przed laty na skórkach owoców w Indochinach.

Ma to znaczenie choćby dlatego, że nawet w obrębie tego samego gatunku można zaobserwować znaczne różnice we właściwościach poszczególnych szczepów2. Mówiąc wprost, nie każdy szczep należący do Saccharomyces boulardii, który można spotkać w innych produktach na rynku, ma taki sam wpływ na zdrowie.

Większość badań i przypisywanych korzyści zdrowotnych dla tego gatunku dotyczy właśnie unikalnego szczepu Saccharomyces boulardii CNCM I-745® firmy Biocodex. Zatem wybierając produkty z tym szczepem ma się pewność, że skuteczność i bezpieczeństwo działania zostało sprawdzone i potwierdzone licznymi badaniami.

Potwierdzone korzystne właściwości

Jakie korzystne właściwości ma szczep Saccharomyces boulardii CNCM I-745®?

Badania wykazały, że szczep ten bardzo pozytywnie wpływa na przyczyny i symptomy biegunki, a także na zaburzoną mikrobiotę jelitową poprzez działania o charakterze1,2:

  • przeciwdrobnoustrojowym, hamującym wzrost mikroorganizmów mogących wywoływać biegunki,
  • neutralizującym toksyny bakteryjne,
  • stymulującym system odporności (działanie immunostymulujące),
  • przeciwzapalnym (enterokrwotoczne E. coli),
  • przywracającym równowagę mikrobioty jelitowej, która zapewnia właściwe funkcjonowanie jelit.
Grafika jelit z ukazanymi korzyściami i działaniem szczepu Saccharomyces boulardii CNCM I-745: działanie przeciwbakteryjne, zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja układu odpornościowego, przywracanie równowagi mikrobioty jelitowej

Ryc. 1: Różne sposoby, w jakich Saccharomyces boulardii CNCM I-745 wpływa na przyczyny biegunki w celu zapobiegania, leczenia i wspomagania regeneracji: stymulacja układu odpornościowego, przywracanie równowagi mikrobioty jelitowej, zmniejszenie stanu zapalnego i działanie przeciwbakteryjne.1,2

 

Probiotyk rekomendowany i stosowany na całym świecie

Probiotyki ze szczepem Saccharomyces boulardii CNCM I-745® cieszą się zaufaniem lekarzy, farmaceutów i przede wszystkim pacjentów na całym świecie. Od lat 80. XX w. kurację tym probiotykiem przeszło prawie pół miliarda ludzi w ponad 90 krajach na świecie.

Na wybór preparatów ze szczepem Saccharomyces boulardii CNCM I-745® niewątpliwie wpływają liczne rekomendacje i zalecenia międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.:

Logotyp WGO: Światowa Organizacja Gastroeneterologiczna

Światowa Organizacja Gastroenterologii
(WGO - World Gastroenterology Organisation)

Logotyp ESPGHAN

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN - European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)

Więcej porad

Jakie są przyczyny biegunki? – kobieta trzymająca się za brzuch
Jakie są przyczyny biegunki?

Biegunki mogą mieć charakter infekcyjny i pozainfekcyjny…

Żywe mikroorganizmy składające się na probiotyk
Jak wybrać dobry probiotyk?

Przyjmowanie probiotyków może przynieść pozytywne skutki...

1. World Health Organisation Fact Sheet: Diarrheal Disease. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease. Last accessed 16th December 2019.
2. Farthing M, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. Journal of clinical gastroenterology. 2013; 47(1): 12-20.
3. Na podstawie Guandalini S, and Vaziri H, eds. Diarrhea: diagnostic and therapeutic advances. Springer Science & Business Media, 2010.
4. McFarland LV. Antibiotic-associated diarrhea: epidemiology, trends and treatment. Future Microbiology. 2008; 3(5): 563-578.

Enterol® (Saccharomyces boulardii CNCM I-745). SASZETKA: Skład: Jedna saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna, fruktoza, składniki aromatu owocowego: sorbitol, linalol, d-limonen, eugenol, butylowany hydroksyanizol. Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. KAPSUŁKA: Skład: Jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: kapsułka. 
Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.