Ulotka Enterol 250

Enterol 250 (Saccharomyces boulardii)

Skład: jedna kaps./sasz. zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii oraz subst. pomoc. m.in.: laktoza jednowodna (kaps., sasz.) i fruktoza (sasz.)

Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem;zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych.

Dawkowanie i sposób podawania: doustnie; ostra biegunka infekcyjna:1 do 2 kaps./sasz. na dobę przez okres do 1 tygodnia; biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kaps./sasz. na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii; biegunka spowodowana zakażeniem C.difficile: 4 kaps./sasz. na dobę przez okres do 4 tygodni; biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kaps./sasz. na dobę; biegunka podróżnych:1 do 4 kaps./sasz. na dobę przez okres do 1 tygodnia. Zawartość sasz. zmieszać z niewielką ilością płynu lub pokarmem i wypić. Kaps. połknąć popijając wodą; kaps. można otworzyć (zalecane u dzieci poniżej 6 lat ze względu na możliwość zadławienia), a jej zawartość wsypać do napoju lub pokarmu. U dzieci i w żywieniu dojelitowym zaleca się stosowanie prep. w sasz.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności: biegunka może być objawem innej poważniejszej choroby. Jeżeli utrzymuje się dłużej niż 2 dni, jeśli w kale pojawi się krew lub wystąpi gorączka, należy zweryfikować dotychczasowe leczenie oraz rozważyć konieczność doustnego lub pozajelitowego nawodnienia. U dzieci poniżej 2 rż. konieczna jest konsultacja lekarska. Po ustąpieniu biegunki, leczenie można kontynuować przez kilka dni. Podawanie leku nie zastępuje nawodnienia w sytuacji, gdy jest ono niezbędne.Ilość podawanych płynów i drogę ich podawania (doustna lub dożylna) należy dostosować do nasilenia objawów biegunki, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Nie zaleca się otwierania kaps./sasz. w pobliżu pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej, aby zapobiec kolonizacji grzybów na cewnik, zwłaszcza przeniesieniu przez zanieczyszczone ręce. Istnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach fungemii z towarzyszącą gorączką i dodatnim wynikiem posiewu z krwi, nawet u pacjentów nie leczonych S.boulardii. We wszystkich opisanych przypadkach fungemia ustąpiła po zastosowaniu leczenia przeciwgrzybiczego lub usunięciu cewnika z żyły centralnej. Nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy; sasz. nie stosować u pacjentów z  zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy. Należy poinformować pacjenta o konieczności: rehydratacji (spożywanie dużych ilości słonych lub słodkich napojów); utrzymania reżimu żywieniowego (wykluczenie owoców, zielonych warzyw, pikantnych potraw, mrożonej żywności, schłodzonych napojów; spożywanie grillowanego mięsa i ryżu); ograniczenia spożywania mleka i pokarmów mlecznych. Nie mieszać produktu z płynami lub potrawami zbyt gorącymi (temp. powyżej 50°C), mrożonymi lub zawierającymi alkohol.

Działania niepożądane: rzadko: wzdęcia; bardzo rzadko: wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd, reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, wysypka na całym ciele (osutka)

Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

Pozwolenia nr: 7484 (kaps.), 7485 (sasz.) wydane przez Prezesa URPL

Kategoria dostępności: produkty lecznicze wydawane bez recepty – OTC; data ostatniej aktualizacji ChPL: 22.05.2014 r.